Over ons

Over ons

Welkom bij Kiwanis Zoetermeer & de Hoop

De Kiwanis Zoetermeer & De Hoop is een gezellige en gevarieerde groep professionals die iets terug willen doen voor de maatschappij en gezelligheid en netwerken hoog in het vaandel hebben staan. De huidige leden komen uit diverse beroepsgroepen en zijn actief betrokken. Onze Kiwanisclub heeft ongeveer drie projecten per jaar: Een funding project en een 'handen uit de mouwen' project. Daarnaast zoeken wij regelmatig de samenwerking op met andere projecten.


Iedere maand komen wij 2 keer bijeen voor een vergadering in combinatie met een hapje eten en borrel en een alternatieve vergadering waar wij iets anders doen zoals een spreker, bedrijfsbezoek of een andere activiteit!

Kortom een actieve en gezellige groep mensen die alles behalve standaard zaken aanpakken!

Sinds juni 2014 zijn de twee Kiwanisclubs uit Zoetermeer samengegaan. Er is nu één Kiwanisclub in Zoetermeer. In de communicatie kan het zijn dat u verschillende namen tegenkomt. Dit is niet bedoeld om verwarring te creëren, maar heeft te maken met hoe wij de toekomst van onze club zien. Een jongerenafdeling (De Hoop) en een afdeling doorgewinterde leden vanaf een bepaalde leeftijd (Zoetermeer).
Internationaal worden wij Kiwanis Club Zoetermeer genoemd.
Nationaal, regionaal en op social media zijn wij Kiwanis Club Zoetermeer & De Hoop. Onder deze naam zijn wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Al tientallen jaren heeft Kiwanis in haar activiteiten vooral het oog gericht op kinderen. Hierin onderscheidt deze serviceclub organisatie zich van andere serviceclub organisaties. Om deze prioriteit kracht bij te zetten is in 2005 besloten dat het motto van Kiwanis voortaan officieel zal zijn:

"Serving the children of the world"

Een motto ten dienste van de kinderen van deze wereld. Het is meer dan een holle slogan. Het betreft een echt engagement. Kiwanians zullen al het mogelijke doen om de nood van vooral kinderen te lenigen. Wij maken deel uit van een serviceclub organisatie waarvan de leden bouwen, niet afbreken; verheffen, niet verdrukken; liefhebben, niet loslaten; voeden, niet verwaarlozen; achten, niet verachten; werken zodat de kansarmen zich aanvaard voelen, dat de jongeren zich belangrijk voelen en onze gemeenschappen zich vereerd voelen omdat Kiwanis zich over hen ontfermt.

Bij de kamer van koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 61038717

Kiwanis Zoetermeer & de Hoop heeft een ANBI-status

Beleidsplan

Kiwanis Club Zoetermeer & De Hoop beoogt middelen te verwerven en te verschaffen aan maatschappelijke groeperingen of organisaties die lokaal, regionaal, nationaal of internationaal opereren. Op deze manier wordt vorm gegeven aan de doelstelling van Kiwanis, namelijk het inzamelen van gelden ten behoeve van kinderen in de wereld, met de nadruk op kinderen in de gemeente Zoetermeer of omgeving.

Kiwanis Club Zoetemeer & De Hoop kent leden en heeft een bestuur. Beleidsregels, clubprojecten en procedures worden op lokaal niveau door het bestuur en de ledenvergadering vastgelegd.

Jaarlijks worden de projecten, die uitgevoerd gaan worden om gelden te verwerven (fundraising), door de ledenvergadering vastgesteld. Daarnaast worden de goede doelen vastgesteld die aan deze projecten gekoppeld worden.

Kiwanis Club Zoetermeer & De Hoop kent grote en kleine projecten die in omvang en activiteiten dan ook sterk kunnen variëren. Kiwanis Club Zoetermeer & De Hoop richt zich op het jaarlijks realiseren van de vastgestelde projecten, registreert de daarbij behorende geldstromen en beheert de aanwezige gelden. De aanwezige gelden worden grotendeels aangewend voor kleine projecten, het financieren van volgende projecten en dienen ter dekking van financiële risico’s; een en ander met instemming van de ledenvergadering.

Kiwanis Club Zoetermeer & De Hoop beperkt zoveel mogelijk haar overheadkosten. Bestuur en leden van Kiwanis Club Zoetermeer & De Hoop zijn vrijwilligers en verlenen hun hulp om niet en ontvangen dan ook geen enkele vergoeding, noch in materiële- dan wel immateriële zin.

RSIN:

De Kiwanis Club Zoetermeer & De Hoop staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 61038717); het RSIN/fiscaal nummer is 854176986.

Bestuur:

De bestuurssamenstelling over het jaar 2021/2022 was als volgt:

·        Voorzitter: Arthur Singendonk

·        Secretaris: Lisette Beurskens

·        Penningmeester: Eelco Storre

De rol van Voorzitter zal in 2022/2023 door Tim Bodewitz worden uitgevoerd. 

Beloningsbeleid:

De vereniging heeft geen winstbejag en alle activiteiten worden uitgevoerd zonder dat de leden of bestuursleden daarvoor worden betaald. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, ze hebben recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, daarvan word door de bestuursleden van afgezien.

Activiteiten:

Op de website staan alle activiteiten vermeld die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Onder het kopje 'Nieuws' vindt u  een impressie van onze activiteiten/projecten.

Financiële verantwoording:

Zie bijgevoegde link